Spolek Náš kraj, z.s.

 

Spolek Náš kraj vznikl v roce 1996 a za dobu své existence realizoval řadu projektů.

V devadesátých letech jsme vydávali časopis Jizerské a Lužické hory, později Náš kraj. I přes zájem čtenářů se nám nepodařilo časopis udržet a jeho vydávání jsme museli, bohužel, zastavit. Dodnes v území chybí.

Po několikaleté pauze jsme se pustili do řady jednorázových i dlouhodobých projektů:

1. Poradenské centrum pro venkov v České Lípě 

          „Hipostezky Českolipska

Ve spolupráci s 35 koňských farem a drobných chovatelů na Dubsku bylo provedeno mapování jejich zájmu o realizaci hippostezek. Dalších 65 potencionálních zájemců bylo kontaktováno v horní části Českolipska. Uspořádali jsme 7 pracovních schůzek potenciálních zájemců, společně jsme vytipovali páteřní jezdecké trasy v celém okrese. Navázali jsme kontakty s tvůrci jiných hipostezek v ČR (Středočeská, Polabská, Jihočeská). Po celou dobu byly zajišťovány organizační a technické podmínky projektu. Proběhla jednání s SCHKO Lužické hory, Kokořínsko a PP Žitavské hory. V květnu 2007 bylo uspořádáno školení značkařů hipoturistiky a mini-kurz práce s GPS (dálkový navigační systém).

           „Sídliště Špičák – místo kde chci žít a ne jen bydlet“

V rámci grantového programu Nadace Partnerství Místo pod stromy pomohl projekt k zušlechtění centrální části sídliště Špičák. Na tvorbě tohoto prostranství se ve všech fázích účastnila veřejnost. Podařilo se  pro realizaci projektu zajistit dostatek partnerů s chutí se celého procesu aktivně zúčastnit Jezdecký klub Česká Lípa, město Česká Lípa, základní škola 28.října, firma Marius Pedersen, Zastupitelstvo dětí a mládeže Česká Lípa. Výsledkem je vytvoření příjemné lokality, ke které mají místní obyvatelé blízký vztah. Financování projektu: Nadace Partnerství – program Místo pod stromy (190.000,-Kč) a město Česká Lípa.

             „Výsadby zeleně“

Na základě požadavku občanů a získání finančních prostředků od města Česká Lípa jsme společně s občany vysazovali zeleň na sídlištích i v příměstských obcích.

            „Tradiční řemesla“

Ve spolupráci s muzeem jsme se snažili zviditelnit tradiční řemesla. V České Lípě jsme v loňském roce uspořádal kurz pracování ovčí vlny, výroby sýra a akce s názvem „Bylinky našich babiček“.

           „Stezky Kulturního dědictví v České Lípě“

Spolu s dětmi ze Zastupitelstva dětí a mládeže jsme připravili žádost o grant na realizaci Stezek kulturního dědictví v České Lípě. Společně jsme naplánovali tři první stezky a připravili jsme podklady pro tisk informačních materiálů.

 

2.   Jizerky slaví

K připomenutí čtyřicátých narozenin Chráněné krajinné oblasti Jizerské hory se konalo 40 různých akcí.

         Výstava „Jizerky mýma očima“

byla zkomponována z fotografií deseti osobností z velké řady autorů, spojených svojí tvorbou i životem s Jizerskými horami. Základním tématem expozice byly Jizerské hory, jejichž proměny podávají jednotliví autoři sobě vlastní fotografickou technikou s osobitým uměleckým pohledem, vlastníma očima. Jednotlivé soubory tak charakterizovaly své autory a společně podávaly výpověď o mimořádné pestrosti a půvabu horské krajiny a přírody.

        Výtvarná soutěž “Život v Jizerských horách aneb Kreslím dárek pro Jizerky”

V lednu 2008 vyhlásila Správa CHKO Jizerské hory ve spoluprácis občanským sdružením Náš kraj, s Oblastní galerií v Liberci a Domem dětí a mládeže Větrník Liberec výtvarnou soutěž “Život v Jizerských horách aneb kreslím dárek pro Jizerky”. Žáci a studenti kreslili zvířata, rostliny, krajinu i lidi při jejich práci, vše co je napadlo ve spojitosti s Jizerskými horami.

         Fotosoutěž “Jizerkám k narozeninám”

Koncem roku 2007 Správa CHKO Jizerské hory ve spolupráci s občanským sdružením Náš kraj vyhlásila fotografickou soutěž s názvem „Jizerkám k  narozeninám“. Amatérští fotografové, jimž byla určena, tímto způsobem darovali Jizerským horám narozeninový dárek. Autoři fotografovali krajinu, detail, architekturu, zvířata, rostliny...cokoliv, co podle nich charakterizuje „naše Jizerky“.Fotografické soutěže se zúčastnilo 65 autorů a sešlo se 180 fotografií.

        Soví škola, soví noc

Soví večer se konal 14. února. Začal návštěvou liberecké ZOO s odborným výkladem o denních dravcích a sovách a pokračoval ve  “V klubu” povídáním o životě sov a jejich ochraně ve společnosti živých soviček – výra velkého a puštíka obecného. Programu se zúčastnilo asi 70  návštěvníků. 

        Naučná stezka v ZOO Liberec

Ve středu 2. dubna byla v ZOO Liberec slavnostně otevřena expozice o ekosystémech Jizerských hor, realizovaná ve spolupráci s občanským sdružením Náš kraj. Stezku pro děti i dospělé  tvoří základní mapa s fotografiemi ekosystémů oblasti, na kterou navazuje devět panelů s obrázky výtvarníka Roberta Smolíka.

      Jizerské hory v proměnách času

      Konference a terénní exkurze pro odborníky

Dne 15. května 2008 se v prostorách Mezinárodního centra Universium v Liberci konala konference „Jizerské hory v proměnách času“. Konferenci předcházely dne 14. května dvě odborné terénní exkurze.

      Interaktivní konference a terénní exkurze pro veřejnost

Konference „Jizerky slaví“ se konala v pátek 16.5. také v Mezinárodním centru Universium v Liberci. Cílem konference bylo přitáhnout pozornost místní veřejnosti a nabídnout pestrý, interaktivní program, zaměřený nejen na ochranu přírody a krajiny, ale zejména na různé aspekty života v Jizerských horách. Na přípravě programu se podíleli nejen pracovníci Správy CHKO Jizerské hory, ale také žáci místních škol, Dětská televize Liberec, starostové, pracovníci neziskových organizací a podnikatelé.

     Večer jizerskohorských osobností

Pojďme si povídat o Jizerských horách s lidmi, kteří je dobře znají a mají je rádi“ – tato myšlenka stála na počátku úvah o uspořádání večera jizerskohorských osobností. K účasti jsme pozvali geologa a chemika Iva Honsu, přírodovědce a spisovatele Miloslava Nevrlého, vlastivědného badatele a publicistu Otokara Simma, redaktora a publicistu Pavla D. Vinkláta, fotografa Siegfrieda Weisse a polského historika a spisovatele Przemyslawa Wiatera.

     Večer jizerskohorských filmů

V průběhu roku 2008 vznikl soubor dokumentárních filmů o Jizerských horách od počátku

20. století po současnost. Rozhodli jsme se nabídnout výběr z tohoto materiálu veřejnosti v podobě Večera jizerskohorských filmů. Akce se setkala s mimořádným návštěvnickým ohlasem.

      Společenský večer „Jizerky slaví“

se konal 16. května 2008  ve velkém sále Mezinárodního centra Universium v Liberci. Společenský večer byl příležitostí k neformálnímu setkání přátel Jizerských hor. Mezi 150 účastníky večera byli současní i bývalí pracovníci Správy CHKO Jizerské hory, kolegové z dalších pracovišť ochrany přírody, zaměstnanci i dobrovolníci z nestátních neziskových organizací, zástupci veřejné správy, přátelé a znalci Jizerských  hor.

       Jizerky za humny

Jizerky za humny byl projekt Správy CHKO Jizerské hory ve spolupráci s občanským sdružením Náš kraj, při kterém žáci sledovali vybranou složku přírody v jejích souvislostech po celý rok.  Do projektu se  přihlásilo 23 tříd a do konce školního roku jich pracovalo 16. Projekt byl rozdělen do etap dle ročních období,  na podzimní, zimní a jarní část.

        Opuštěná nevěsta - světová premiéra dokumentárního filmu

Ve čtvrtek 13.11.2008 ve 20 hodin byl ve spolupráci s občanským sdružením Náš kraj ve světové premiéře uveden dokumentární film o lidech a krajině Jizerských hor „Opuštěná nevěsta“. Autorkou námětu a režisérkou filmu byla  Lenka Šikulová, kameru vedl Ulrich Esser, střih provedly  Annette Duwe a Lenka Šikulová,  hudbu složil Christoph Mann, film produkovala Lenka Šikulová. Film vznikl s finanční podporou Česko-německého fondu budoucnosti Praha. Hlavním tématem  filmu jsou lidé a krajina Jizerských hor.

3. Environmentální výchova a osvěta - ve spolupráci s SCHKO Jizerské hory (rok 2009)

V roce 2009 jsme získali na akce Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty celkem 397.599,- Kč . Tyto prostředky byly získány především prostřednictvím grantů (MŽP ČR, Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor, Krajský úřad Libereckého kraje).

        Soví noc

- dvoudenní již tradiční akce, především pro rodiče s dětmi. Uskutečňuje se v SEV na Jizerce. Program je vyplněn přednáškami o životě a ochraně sov a dravců, o soustavě chráněných území NATURA 200 a noční výpravou za zvuky lesa. Ráno následuje ranní pozorování ptačího života na Jizerce a dopoledne plné her pro děti i dospělé. Akce se zúčastnilo 70 lidí.

        Vítání ptačího zpěvu

- jarní akce, vítání nové ornitologické sezóny. Letos se konala v lesíku Opičák v Liberci. Na odchyty a kroužkování ptáků se přišlo podívat asi 30 lidí. 

        Jizerky za humny

Celoroční projekt Správy CHKO Jizerské hory ve spolupráci s občanským sdružením Náš kraj pro žáky základních škol. Tématem byla louka. Projekt dokončilo celkem 15 školních tříd

        Sovy ve škole

Ekovýchovný interaktivní program pro žáky základních škol, seznamující se životem a ochranou dravců a sov. K programu byl vytištěn propagační materiál - soví záložky. V letošním roce ho navštívilo 1509 žáků  s 60 pedagogy z 11 škol celého Libereckého kraje.

         Jizerskohorský film

Ekovýchovný program pro žáky druhých stupňů základních škol a studnety středních škol. Jedinečný sestřih krátkých dokumentárních filmů (nejstarší záběry pocházejí z roku 1916) podává obrazovou informaci o zajímavých historických událostech a obdobích v Jizerských horách (protržení přehrady na Bílé Desné, výstavba vodního díla Josefův Důl, poškození lesních ekosystémů v 70. a 80. letech minulého století) i o jedinečných místních fenoménech (tanvaldská zubačka, rozhledny, rašeliniště apod.).

         Zahrada Jizerských hor

Nově budovaná ekovýchovná zahrada v bezprostřední blízkosti budovy Správy CHKO Jizerské hory. Ukazuje typické prvky krajiny Jizerských hor - expozice geologická, ukázka rašeliniště, ukázky místních druhů dřevin, založena horská loučka a babiččina zahrádka. Zahrada bude otevřená pro širokou veřejnost v jarních měsících 2010.

4. Jizerky slaví (rok 2010)

       Jizerky slaví

Projekt oslav 40 let Chráněné krajinné oblasti Jizerské hory pokračoval v roce 2009 dvěma akcemi. 22. ledna 2010 byla v jablonecké galerii MY slavnostně zahájena výstava „Jizerky mýma očima“. Deset známých jizerskohorských fotografů tu prezentovalo svůj pohled na Jizerské hory. Výstava zde trvala do konce února 2010.

      Jizerky ve škole 

Projekt se skládá ze dvou částí, a sice Dnů jizerskohorských filmů a Soví školy, které navazují na předchozí aktivity občanského sdružení Náš kraj  a vycházejí ze znalosti potřeb ekologické výchovy a vzdělávání na školách v Libereckém kraji.

5. Environmentální výchova a osvěta - ve spolupráci s SCHKO Jizerské hory (rok 2010)

                  Obojživelníci

 program je zaměřen na poznání druhů, jejich život a a ochranu, s představením jejích biotopů.

      Ježek ve škole

 program, při kterém získá škola do opatrovnictví ježka s nedostatečnou váhou pro  přežití ve volné přírodě, o kterého budou po celou zimu pečovat. Žáci  byli seznámeni s potřebami  ježků, jejich životem a jejich biotopy.

       Informační materiál Sovy Libereckého kraje

 byl vytištěn v nákladu 7000 ks. Informační materiál seznamuje čtenáře s druhy sov žijícími  na území Libereckého kraje a informuje o pomoci zraněným  jedincům. Tiskovina je rozdávána zdarma  při ekovýchovných akcích, především programu Sovy ve škole.

       Program Sovy ve škole

 ekovýchovný program pro děti základních škol od 3. po 9. třídy, seznamuje žáky se  životem   a ochranou sov a dravců. Připomíná soustavu Natura 2000 a  Ptačí oblast Jizerské hory.  Programu, který byl spolufinancován Grantovým fondem Libereckého kraje  se za období  leden až listopad 2010 zúčastnilo 2532 žáků a 122 pedagogů.

        Dny jizerskohorských filmů

 Ekologickovýchovný program, který je pro svůj úspěch prodloužen o další rok.  

        Vítání ptačího  zpěvu

 Akce pro širokou veřejnost, ornitologická vycházka.

          Soví noc

 Dvoudenní akce pro rodiče s dětmi, setkání se živými sovami, povídání o Ptačí oblasti Jizerské hory, noční vycházka za sovami do lesa

 

Naši uživatelé

Zde je vhodné popsat, kdo jsou Vaši cíloví uživatelé a proč je právě tento projekt pro ně důležitý. Důležité je Vaše návštěvníky také motivovat, aby se na tyto stránky pravidelně vraceli.