Zaplavená ulice P. Bezruče u bývalého závodu Helana v Hejnících

Zaplavená ulice P. Bezruče u bývalého závodu Helana v Hejnících