Speciální vozidlo Zdravotní záchranné služby Libereckého kraje, určené na zajištění mimořádných událostí

Speciální vozidlo Zdravotní záchranné služby Libereckého kraje, určené na zajištění mimořádných událostí