Příjezd technické pomoci složek IZS k hasičské zbrojnici ve Frýdlantě

Příjezd technické pomoci složek IZS k hasičské zbrojnici ve Frýdlantě