Voda blízko nás – Povodně 2010

 

 

Liberecký spolek Náš kraj realizuje v Libereckém kraji od poloviny roku 2012 rozsáhlý projekt Voda blízko nás – Povodně 2010, který je téměř z poloviny podpořen německou nadací Deutsche Bundesstifung Unwelt.

V rámci Libereckého kraje byla uskutečněna řada projektů, týkajících se povodní. Jednalo se však o projekty zaměřené na technická řešení a opatření, tzv. „tvrdé projekty“. Projekt Voda blízko nás je jiný právě v tom, že se zaměřuje na osvětu a vzdělávání, které členové spolku považují za stejně důležité.

Po dobu 3 let probíhala pod vedením zkušených lektorek na základních školách interaktivní výuka na téma chování vody v krajině, nakládání s ní a chování při povodňovém nebezpečí.

V deseti obcích a městech na Frýdlantsku, zasažených povodněmi a v Liberci se uskutečnily besedy pro veřejnost. Putovní výstava a vydaná publikace, určená obcím, městům, ale také široké veřejnosti, představují historii povodní v území, povodeň v roce 2010, její příčiny, následky, práci integrovaného záchranného systému, ale také řady neziskových organizací, jednotlivců a také následná opatření.

Projekt by nemohl být realizován bez spolupráce s naším německým partnerem, Pozemkovým spolkem "Horní Lužice", finanční podpory ze strany Německé spolkové nadace pro životní prostředí DBU a dalších nadací a firem, ale také bez nadšení lektorek, které vyučovaly na školách a vedly besedy v obcích, autorů publikace, geografů z Technické univerzity, starostů obcí a měst, zasažených povodní a dalších spolupracovníků. Těm všem patří naše poděkování.

 

 

Naši partneři a podporovatelé

 

Projekt  „Voda blízko nás – Povodně 2010“, vznikl ve spolupráci s Pozemkovým spolkem „Horní Lužice“ (www.lpv-oberlausitz.de).

 

 

Projekt byl podpořen Německou spolkovou nadací pro životní prostředí (www.dbu.de)

 

Za spolupráci a podporu při realizaci projektu dále děkujeme

 

Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor (www.jizerky.ecn.cz)

Lesy České republiky, s.p. (www.lesycr.cz)

Nadace Preciosa (https://www.preciosa.com/cs/firma/nadace-preciosa/)

Technická univerzita v Liberci (www.tul.cz)